морал

същ. - нравоучение, етика
същ. - нравственост, благочестие, благонравие, съвест, честност
същ. - поведение, държане
същ. - нрави

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • МОРАЛ — МОРАЛ, олень, см. марал. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

  • морал — (лат. тоѕ, moris, moralis) 1. збир на правила на определено општество или општествена класа за содржината и начинот на меѓусебните односи на луѓето и на човечките заедници 2. исправност, чесност, доблест, добродетел 3. полет, занес, самодоверба,… …   Macedonian dictionary

  • морализация — морал/из/аци/я [й/а] …   Морфемно-орфографический словарь

  • морализм — морал/изм/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • моралист — морал/ист/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • моралистка — морал/ист/к/а …   Морфемно-орфографический словарь

  • морализм — морал изм, а …   Русский орфографический словарь

  • моралист — морал ист, а …   Русский орфографический словарь

  • моралистика — морал истика, и …   Русский орфографический словарь

  • моралистка — морал истка, и, род. п. мн. ч. ток …   Русский орфографический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.